Wskaźniki i stawki

ZUS rzemieślnika
Minimalne wynagrodzenie
Opłaty za egzaminy
Wynagrodzenie uczniów