Starszy Cechu

 Zdzisław Musolf urodził się  22 sierpnia 1960 roku w Chodzieży. W 1975 roku podjął naukę zawodu : malarz-tapeciarz.  W roku 1981  zdobył tytuł mistrza w zawodzie. Od 02.02.1990 roku prowadzi usługową działalność rzemieślniczą. Od momentu rozpoczęcia działalności rzemieślniczej  jest członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży. Działalność społeczna na rzecz chodzieskiego Rzemiosła rozpoczął  w 2002 roku jako Członek Komisji Rewizyjnej. W 2014 roku powołany na Członka Zarządu Cechu. Jest czynnym członkiem  Komisji Egzaminacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej od 2003 roku. W 2014 uzyskał tytuł mistrza w zawodzie : monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W roku 2022 odznaczony najważniejszym  odznaczeniem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu - Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. W 2023 roku został wybrany na Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży.