Struktura Cechu

 

Organy Statutowe Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży wybrane w dniu 16 czerwca 2023 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu.

 

 

 

ZARZĄD

Starszy Cechu –  Zdzisław Musolf

I Podstarszy Cechu – Krzysztof Piotrowski

II Podstarszy Cechu – Adam Lisiewicz

Sekretarz –  Dorota Kołodziejczyk

Skarbnik –Piotr Doręgowski

Członek Zarządu - Tadeusz Jeśko

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący -  Jan Dumke

Zastępca Przewodniczącego -  Dariusz Pasch

Sekretarz  Komisji  -  Roman Nawrot

                      

SĄD CECHOWY

Przewodniczący  - Aleksander Kozłowski

Zastępca Przewodniczącego -  Janusz Marczykowski 

Sekretarz – Anna Jabłońska

 

Delegat na zjazd Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu – kol. Piotr Doręgowski. 

 

 

 

 

BIURO CECHU

Kierownik Biura – Agnieszka Rzeźnik

ds admin - biurowych  – Maria Ufland