Wskaźniki i stawki

ZUS rzemieślnika
Minimalne wynagrodzenie
Opłaty za egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
od 01.03.2013 do 31.05.2013
od 01.06.2013 do 31.08.2013