Struktura Cechu

Organy Statutowe Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży wybrane w dniu 25 maja 2018 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu.

 

 

 

ZARZĄD

Starszy Cechu –  Edmund Kaczmarek

Podstarszy Cechu – Tadeusz Jeśko

Podstarszy Cechu – Krzysztof Piotrowski

Sekretarz –  Przemysław Ostański

Skarbnik –Piotr Doręgowski

Członek Zarządu - Paweł Kaczmarek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący -  Jan Dumke

Zastępca Przewodniczącego -  Andrzej Świerczyński

Sekretarz  Komisji  -  Roman Grewling

                      

SĄD CECHOWY

Przewodniczący  - Anna Jabłońska

Zastępca Przewodniczącego -  Sławomir Rusek

Sekretarz – Eugenia Ukleja

 

Delegat na zjazd Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu – kol. Paweł Kaczmarek

 

 

 

 

BIURO CECHU

Kierownik Biura – Agnieszka Rzeźnik

ds admin - biurowych  – Maria Ufland