Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych 07.06.2019 r.

Aktualności

  • Dodano: 2019-06-13

Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych 07.06.2019 r.


Rzemieślnicy obradowali.....

W piątek 7 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży, na które przybyło 35  członków na 95 zrzeszonych zakładów. Były wręczane dyplomy za prowadzenie działalności : 30 lat dwoje rzemieślników, 25 lal dwoje rzemieślników, 20 lat siedmioro rzemieślników. Odznaką za "Wyszkolenie uczniów"  odznaczonych  zostało dziewięciu rzemieślników. Natomiast "Honorowe Odznaki za Rozwój Rzemiosła" otrzymało trzech rzemieślników. Najwyższym oznaczeniem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu uhonorowany został jeden rzemieślnik. Swój obecnością zaszczycili Walne Zgromadzenie Starosta Chodzieski - Mirosław Juraszek, V-ce Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej - Karol Pufal oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego P. Lucyna Sworowska. Po przeczytaniu sprawozdań organów statusowych, przyjęto uchwały i plan działania na kolejny rok. Goście w swoich wstąpieniach , bardzo pozytywnie ocenili działalność Naszego Cechu. Wstępnie omówiono przygotowania do obchodów 100 Lecia Szkolnictwa Zawodowego w Chodzieży, które odbędą się w październiku.

Galeria

Najnowsze informacje

Przedłużenie do 7 czerwca 2020 r.

Ustawowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Czytaj więcej

Młodociani - możliwość powrotu do nauki zawodu

Młodociani - możliwość powrotu do nauki zawodu

Czytaj więcej

Postępowanie z młodocianymi a refundacja

Postępowanie z młodocianymi a refundacja

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa Ważne zmiany terminów podatkowych

Tarcza antykryzysowa reguluje m.in. terminy wnoszenia podatków od towarów i usług, podatek od nieruchomości, opłaty z...

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa Dla kogo dofinansowanie zatrudnienia

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i...

Czytaj więcej