Młodociani - możliwość powrotu do nauki zawodu

Aktualności

  • Dodano: 2020-04-23

Młodociani - możliwość powrotu do nauki zawodu


Młodociani - możliwość powrotu do nauki zawodu


Uwaga PRACODAWCY

 

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje:

 

Rzemieślnicy szkolących uczniów- pracowników młodocianych (szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się z pytaniem : czy w okresie ustawowego  zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania  nauki zawodu u pracodawcy?

 

 Art. 15 f ustawy "tarcza1" określ prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświaty tj. w okresie od 12.03. do 26.04..2020 r.  ( o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego przedłużenia).

 

Jednakże jeśli młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na to zgodzi, to może on  kontynuować naukę zawodu w procesie  pracy, bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego ni została rozwiązana.

 

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien być realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie nauczania, ponieważ w  inne dni uczniowie realizują zajęcia szkolne on-line.

 

Należy też pamiętać o niezbędności stosowania się do zasad i standardów  higienicznych  ochrony osobistej wobec młodocianych pracowników, a także dodatkowych uwarunkowań  ochronnych związanych z trwającą epidemią.

 

 

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy, aby wola stron została potwierdzona w pisemnym oświadczen


Najnowsze informacje

Przedłużenie do 28 czerwca 2020r.

Przedłużenie do 28 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Przedłużenie do 7 czerwca 2020 r.

Ustawowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Czytaj więcej

Postępowanie z młodocianymi a refundacja

Postępowanie z młodocianymi a refundacja

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa Ważne zmiany terminów podatkowych

Tarcza antykryzysowa reguluje m.in. terminy wnoszenia podatków od towarów i usług, podatek od nieruchomości, opłaty z...

Czytaj więcej