Czas zawodowców bis - zawodowa Wielkopolska

Aktualności

 • Dodano: 2021-07-14

Czas zawodowców bis - zawodowa Wielkopolska


Zawodowa Wielkopolska

CZAS ZAWODOWCÓW BIS – ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

O projekcie

Projekt „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy
z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami, technicznymi szkołami kształcącymi zawodowo, a od 2021 również z cechami rzemiosła z terenu województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu. To kontynuacja pierwszej edycji projektu „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowanej w latach 2012-2015. Obecnie w projekcie uczestniczy 81 szkół, a realizacja przewidziana jest do czerwca 2023 roku.

W ramach projektu wyróżnia się następujące główne formy wsparcia:

 • płatne staże/praktyki dla uczniów realizowane u pracodawców,

 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w laboratoriach,

 • doposażenie szkół w materiały dydaktyczne on-line oraz rozwój platformy e-learningowej,

 • utrzymanie i rozwój Systemu Zawodowcy w formie narzędzia informatycznego dostępnego na stronie internetowej system.zawodowcy.org.


 

Obecnie dostępne materiały na platformie

System.zawodowcy.org to bezpłatna platforma składająca się z części e-Rekrutacja i e-Learning.

Część e-Learning to szeroka baza materiałów dydaktycznych skierowana do szkół zawodowych. Narzędzie oferuje szereg możliwości, w tym wykorzystanie przygotowanych materiałów do prowadzenia zajęć i samokształcenia oraz przeprowadzania testów weryfikujących wiedzę zdobytą w trakcie nauki. Wszelkie materiały, które zostały udostępnione na platformie są zgodne
z podstawą programową.

Materiały dydaktyczne on-line przygotowane są z zakresu 32 kwalifikacji w 12 wybranych zawodach, wykonane w oparciu o treści przygotowane przez zewnętrznych specjalistów. Wśród tych zawodów znajduje się:

- technik informatyk,

- technik teleinformatyk,

- technik elektryk,

- technik ekonomista,

- technik elektronik,

- technik handlowiec,

- technik reklamy,

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik mechanik,

- technik mechatronik,

- technik logistyk,

- technik spedytor.

Struktura materiałów w części e-Learning jest podzielona na główne kategorie: Materiały dla nauczycieli, Materiały dla uczniów, Kursy otwarte, Repozytorium z doradztwa zawodowego oraz Laboratoria i jest sukcesywnie uzupełniana o nowe pomoce dydaktyczne. Ponadto każda
z placówek korzystająca z platformy posiada własną strukturę szkolnych materiałów edukacyjnych na platformie. Ułatwiając korzystanie z funkcjonalności platformy dostępne są także instrukcje dotyczące tworzenia interaktywnych zadań oraz szablony kursów, które można zbudować na platformie.

Na platformie udostępniane są na bieżąco do pobrania i wykorzystania arkusze egzaminów zawodowych z zasobów CKE. Arkusze są przetwarzane do postaci interaktywnej, co pozwala na zwiększenie atrakcyjności kształcenia i zachęca uczniów do wysiłku na rzecz własnego rozwoju. Pozwala także na przygotowanie się do egzaminów zawodowych. Stopniowo udostępnione zostały także autorskie kursy zawodowe opracowane w nowoczesnej, interaktywnej formule przygotowane przez zewnętrznych specjalistów. Materiały dla pozostałych zawodów dostępne są w Kursach otwartych.

W ramach rozszerzenia projektu rozpoczynamy współpracę z cechami rzemiosł. Na platformie pojawi się nowa kategoria materiałów dydaktycznych dedykowanych cechom rzemiosł. W ramach tej kategorii zostanie przygotowanych i opublikowanych 17 kursów i 630 pytań testowych dla dwóch zawodów: stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Materiały zostaną opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.
Po dostarczeniu przez autorów metodyków pełnej wersji materiałów dydaktycznych, zostaną one poddane recenzji specjalistów w dziedzinach, których dotyczą oraz wsparciu metodycznemu specjalistów projektu CZBIS. Ostatni etap, związany z przetworzeniem materiałów na wersje e-learningową i udostępnieniem kursów na platformie, powinien zostać zakończony w 2022 roku.

Planowane kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych dla uczniów realizujących naukę zawodu za pośrednictwem cechów rzemiosł

Tematyka kursów dla zawodu stolarz:

 • Rachunkowość zawodowa dla zawodu stolarz,

 • Rysunek zawodowy dla zawodu stolarz,

 • Technologia dla zawodu stolarz,

 • Maszynoznawstwo dla zawodu stolarz,

 • Materiałoznawstwo dla zawodu stolarz.

Tematyka kursów dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych:

 • Rachunkowość zawodowa dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,

 • Rysunek zawodowy dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,

 • Technologia dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,

 • Maszynoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,

 • Materiałoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.


 

Tematyka ogólna i specjalistyczna wspólna dla zawodów - stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 • Podstawowe zasady ochrony środowiska.

Tematyka wspólna dla obu zawodów - stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:

 • Dokumentacja działalności gospodarczej,

 • Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
  i zarządzania przedsiębiorstwem,

 • Podstawowe przepisy prawa pracy.

Kursy obejmujące tematykę wspólną będą pomocne w ugruntowaniu wiedzy przed egzaminami czeladniczymi we wszystkich zawodach, w których Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przeprowadza egzaminy.

Kluczowym celem korzystania z udostępnianych zasobów jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia, poprzez:

 • realizację zajęć dydaktycznych stacjonarnie i on-line,

 • samokształcenie,

 • przygotowywanie warsztatu dydaktycznego i tworzenie bazy materiałów dydaktycznych,

 • przygotowanie i możliwość powtórzenia materiału do egzaminów czeladniczych,

 • ewaluację i standaryzację efektów kształcenia.

Korzyści wynikające z użytkowania platformy edukacyjnej:

 • innowacyjny proces przekazywania wiedzy, popularyzowanie wykorzystywania nowych technologii,

 • wszystkie materiały dydaktyczne zebrane na jednej platformie,

 • możliwość dostępu do wiedzy w dowolnym miejscu i dogodnym czasie, w tym możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej,

 • utrzymanie, aktualizacja i obsługa wspomagania kształcenia przynajmniej do 2023 roku,

 • bieżące wsparcie administracyjno-techniczne ze strony pracowników projektu.

Więcej informacji o działaniach prowadzonych w projekcie można znaleźć na stronie:

https://zawodowcy.org/


 


Najnowsze informacje

Praca

Elektryk, Automatyk, Mechatronik

Czytaj więcej

21.08.2021 Dożynki gminno - parafialne w Stróżewie

Dożynki gminno - parafialne STROŻEWO 21.08.2021 r.

Czytaj więcej

Pożegnanie Pani Lucyny Sworowskiej

Pożegnanie Pani Lucyny Sworowskiej.

Czytaj więcej

Zakończenie Roku 2020/2021

Zakończenie Roku 2020/2021

Czytaj więcej