Wieczór Wspomnień

Rzemieślniczy Wieczór Wspomnień

 

              Z inicjatywy Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży w dniu 17.04.2012 roku w restauracji "Wielkopolanka" odbył się "Wieczór Wspomnień" z okazji odbytej 25 lat temu uroczystości XXX - lecia Spółdzielni Rzemieślniczej i X - lecia reaktywowania Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży.

W której wzięli udział byli pracownicy Spółdzielni i Cechu oraz byli i obecni działacze organów statutowych.

Odbyła się prezentacja filmów o Naszym mieście oraz fragmenty nagrań Walnych Zgromadzeń z tamtych lat.

Pod względem artystycznym spotkanie uświetnił zespół "JAN BOYS" pod kierownictwem Jana Margowskiego. Było wspólne biesiadowanie i śpiewanie oraz wręczono upominki w postaci książki pt.

"Powiat Chodzieski od Rzemiosła do Przemysłu "

            Tą drogą Zarząd CRR w Chodzieży składa podziękowanie wszystkim, którzy pomagali w organizowaniu spotkania, jak również uczestnikom za niezawodne przybycie i wpółną zabawę.