95 - lecie szkolnictwa zawodowego

W tym roku ZSP obchodzi 95-lecie szkolnictwa zawodowego.

Sesja historyczna „95-lecie szkolnictwa zawodowego w Chodzieży’

27 listopada odbyła się w siedzibie szkoły sesja historyczna poświęcona 95-leciu szkolnictwa zawodowego w Chodzieży. Dyrektor ZSP, Lucyna Sworowska, tuż po otwarciu sesji oddała głos Henrykowi Zydorczakowi, prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, który przedstawił rys historyczny rzemiosła w Chodzieży. Następnie wieloletnią historię szkolnictwa i Szkoły Zawodowej w Chodzieży przybliżyła Maria Sawicka. Wyświetlono ponadto prezentację multimedialną dotyczącą historycznych wydarzeń, a także zaprezentowano wystawę „Narzędzia dla każdego”, zorganizowaną przy współpracy z Izbą Muzealną w Margoninie.

Uczniowie oraz zaproszeni gości wysłuchali serii wykładów, urozmaiconych występem wokalnymi. W sesji poza wymienionym Henrykiem Zydorczakiem udział wziął Mirosław Juraszek, Gabriela Margowska, Mirosława Kutnik, Zofia Cieślak, starszy cechu Edmund Kaczmarek oraz Roman Kabat.

Sesja historyczna była jednym z elementów obchodów tej ważnej dla nas rocznicy. Połączona była z wystawą dokumentów i kronik szkolnych oraz narzędzi i eksponatów Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.