60-Lecie Cechu

W dniu 05 października 2013 roku odbył się Jubileusz z okazji 60-Lecia działalności Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży.

Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki Pocztów Sztandarowych, Starszyzny Cechowej, zaproszonych gości i rzemieślników z rodzinami przed budynkiem "Domu Rzemieślnika" skąd ruszył pochód ulicami miasta do kościoła św. Floriana prowadzonym przez Miejską Orkiestrę Dętą CHDK.O godz. 11.00 rozpoczęła się msza św. w intencji wszystkich rzemieślników i ich rodzin odprawiona przez ks. proboszcza Ireneusza Szypurę. Po zakończeniu mszy w uroczystym korowodzie uczestnicy jubileuszowego spotkania ponownie przeszli pod "Dom Rzemieślnika", gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie  przez prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, okolicznościowej tablicy upamiętniającej 60-lat działalności Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży.Tablica ta została również poświęcona przez ks.kanonika Ireneusza Szypurę.

Po pamiątkowym zdjęciu wszystkich zgromadzonych został uformowany korowód który przeszedł ulicami miasta do sali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego, gdzie odbyła się główna część uroczystości.

Starszy Cechu  Edmund Kaczmarek powitał oficjalnie zebranych gości, delegacje organizacji cechowych, bractw kurkowych i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

Ważnym punktem jubileuszowego programu było wręczenie odznaczeń przez prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika i wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Karola Pufala.

 

Honorowa Odznaka Rzemiosła - sztandary

- Cech Rzemiosł Różnych

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Hipolita Cegielskiego

Złota Odznaka ''Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego"

- Edmund Kaczmarek

Srebna Odznaka Mistrza - za szkolenie uczniów młodocianych

- Adam Owczarzak

- Zdzisław Musolf

 

Wręczono również wiele dyplomów

- podziękowanie Cechu Rzemiosł Różnych za wieloletnią współpracę, za organizację jubileuszowych obchodów, zaangażowanie finansowe w wydaniu "Kalendarium 60-lecia Cechu" a także za zaangażowanie w remont budynku "Domu Rzemiosła ". Wśród osób wyróżnionych znalazły się między innymi : Mirosława Kutnik, Romuald Białczyk, Jan Dumke, Tadeusz Jeśko, Liberski Leszek, Bolesław Łabój, Jan Kubacki, Zdzisław Musolf, Adam Owczarzak, Marek Piotrowski, Stanisław Streich, Andrzej Świerczyński, Andrzej Szymanowicz, Czesław Tomczyk, Kazimierz Żądło, Grzegorz Zydor.

 

Dyplomy - podziękowania Cechu Rzemiosł Różnych i Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej za wieloletnią współpracę i zaangażowanie finansowe w wydaniu "Kalendarium 60-Lecia Cechu "  dla : Starostwu Powiatowemu w Chodzieży, Urzędowi Miejskiemu w Chodzieży, Urzędowi Gminy Chodzież, Urzędowi Gminy Budzyń, Urzędowi Miasta i Gminy Margonin, Urzędowi Miasta i Gminy Szamocin, Urzędowi Miasta i Gminy Ujście, Bank Spółdzielczy, Europol Meble Polska, Ks. Kanonika Ireneusza Szypury, Andrzejowi Górznemu, Pawłowi Kaczmarkowi, Gertrudzie Kaczmarek, Agnieszce Rzeźnik

 

W dalszym przebiegu uroczystości nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości, między innymi posła Adama Szejnfelda, senatora Mieczysława Augustyna, wiceprzewodniczącego sejmiku wojewódzkiego Jerzego Kado,

starosty Juliana Hermaszczuka oraz burmistrza Jacka Gursza.

 

Program jubileuszowej uroczystości zakończył występ uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

W imieniu Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży dziękujemy wszystkim którzy zaszczycili nas swoją obecnością.